Controlling l oreal

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w jakiejkolwiek wielkiej firmie. Controlling cieszy się ustalaniem zapotrzebowania na środki pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami i zyskiem, a i płynnością finansową oraz analizą efektywności inwestowania kapitału.

Controling można podzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling użyto w latach trzydziestych w USA. Na Odległy Kontynent trafił, przede każdym dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek jeszcze liczniejsza grupa i małych firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można obejrzeć, że z controllingiem jesteśmy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się te aspekty:

- Zdecentralizowany system zarządzania w firmie, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle wyznaczonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, który posiada robić, że firma działa efektywniej, - Prowadzona jest rachunkowość zarządcza, która umożliwia na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Wpisanie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza kolei w jej form. Zmienia się jej budowa organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a i obieg dokumentów w firmie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest dodatkowe bez dobrych programów informatycznych. W controllingu finansowych buduje się szczególny wpływ na skuteczne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, kiedy mamy do tworzenia z rachunkowością zarządczą.